BLOG

Jak zabezpieczyć aluminium przed korozją?

Metale to materiały, które są powszechnie używane ze względu na swoje zalety – wytrzymałość oraz łatwość obróbki. Niestety, mają one też swoje wady i ograniczenia. Do największych problemów związanych ze stosowaniem metali należy ich podatność na korozję. W największym stopniu dotyka ona stali, czyli różnych stopów żelaza. Dotyczy jednak również aluminium, zwłaszcza gdy jest wykorzystywane w niesprzyjających warunkach. Ze względu na to zagrożenie zabezpieczanie aluminium przed korozją jest tak samo istotne, jak ochrona antykorozyjna stali. Spójrzmy, co wiąże się z procesem korozji aluminium i jak można mu zaradzić.

Korozja aluminium

Aluminium to metal, który jest stosunkowo odporny na korozję, zwłaszcza gdy porównać jego wytrzymałość ze stalą. Na powierzchni aluminium samoczynnie wytwarza się warstwa tlenku glinu, który chroni jego powierzchnię. Sytuacja taka ma jednak miejsce tylko wtedy, gdy metal jest używany w środowisku, w którym nie ma kontaktu z silnymi kwasami. W środowisku kwaśnym, a także w kontakcie z innymi metalami np. miedzią, również aluminium może podlegać silnej korozji.

Najczęściej spotykanym rodzajem korozji aluminium to korozja elektrochemiczna – wżerowa i szczelinowa. Do korozji elektrochemicznej dochodzi w środowisku, w którym znajduje się duża ilość wody. W grę wchodzi tu zarówno zanurzenie, jak i wilgoć zmagazynowana np. w glebie lub powietrzu. Niebezpieczne dla aluminium są sole, a szczególnie chlorki sodu, potasu i magnezu, jak również silne kwasy.

Powierzchnia aluminium, która jest zaatakowana przez korozję, pokrywa się specyficznym białym nalotem, który różni się znacznie od rdzy pojawiającej się na powierzchni stali. Na skorodowanym aluminium mogą się tworzyć wżery, czyli wnikające w strukturę metalu otwory, które znacznie osłabiają jego wytrzymałość. Korozja szczelinowa zachodzi zwykle w wąskich przestrzeniach wypełnionych wodą, najczęściej pochodzącą ze skraplającej się wilgoci, w środowisku zawierającym przyspieszające korozję substancję.

Ochrona aluminium

Do ochrony aluminium przed korozją mogą, podobnie jak w przypadku innych metali, być wykorzystane trzy grupy metod: elektrochemiczna, polegająca na stosowaniu inhibitorów korozji oraz wiążąca się z wykonaniem powłoki ochronnej.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest nakładanie na powierzchnię metalu specjalnej powłoki ochronnej. Może się ona składać z innego metalu, warstwy niemetalicznej (np. tworzywa sztucznego czy innych pierwiastków chemicznych) albo warstwy odpowiednio dobranej farby. Możliwe jest również łączenie kilku metod, np. nanoszenia wybranej powłoki oraz lakierowania. Wśród różnych rodzajów stosowanych powłok dobre efekty daje stosowanie cyrkonu i krzemu.

Wróć do bloga