BLOG

Na czym polega polimeryzacja?

Z pewnością wiele osób spotkało się już z pojęciem polimeryzacji, jednak niewiele z nich potrafi powiedzieć, na czym ona polega. Definicja tej reakcji opisuje przemiany, w wyniku których związki chemiczne posiadające niewielką masę cząsteczkową (nazywane również monomerami czy mieszaninami złożonymi z kilku związków) reagują same ze sobą. Jakie typy polimeryzacji wyróżniamy?

Rodzaje polimeryzacji

Proces polimeryzacji trwa aż do wyczerpania wszystkich wolnych grup funkcyjnych. W efekcie tworzą się cząsteczki o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Wyróżniamy dwa rodzaje polimeryzacji. Pierwszy z nich to stopniowa polimeryzacja. Następuje ona w ściśle określonej kolejności. W przypadku, gdy zamierzamy osiągnąć przereagowanie monomerów na wysokim stopniu, konieczne jest uzyskanie polimeru o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Z kolei łańcuchowa polimeryzacja odbywa się w przeciwny sposób. Wszystko rozpoczyna się od reakcji inicjowania. W przypadku tego rodzaju reakcji nie ma konieczności osiągania polimerów charakteryzujących się dużą masą cząsteczkową.

Zastosowanie reakcji polimeryzacji

Polimeryzacja jest procesem wykorzystywanym między innymi w lakiernictwie. Prawidłowo przeprowadzone reakcje stanowią gwarancję trwałych oraz estetycznych malarskich powłok.

Polimeryzacja w lakiernictwie wiąże się z koniecznością wykorzystania bazy, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków. Pierwszy element składa się z żywicy, która buduje powłokę. Z kolei pigmenty nadają jej odpowiedni kolor. Wypełniacze mają za zadanie zagwarantować odpowiednią siłę krycia oraz odpowiednie właściwości. Z kolei dodatki mogą pełnić naprawdę wiele ważnych funkcji w zakresie wyglądu powłoki.

Wróć do bloga